Kategorie
Aktualności

Czy Dzieci Dziedziczą Długi Po Rodzicach

Czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach? To pytanie, które może budzić niepokój w wielu rodzinach. Dlatego właśnie postanowiliśmy na nie odpowiedzieć! W tym artykule omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o długach i ich wpływie na życie rodzinne. Dowiesz się jakie są rodzaje długów oraz jak można uniknąć zadłużenia. Przedstawimy również sposoby radzenia sobie z długami rodzicielskimi oraz konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z przekazywania ich swoim dzieciom. Czy jesteś gotowy? Zacznijmy!

Co to jest dług?

Dług to pojęcie, które kojarzy nam się z zadłużeniem – czyli sytuacją, w której ktoś jest winny pieniądze innej osobie lub instytucji. Długi wynikają najczęściej z braku środków finansowych na sfinansowanie bieżących wydatków lub spełnienie swoich marzeń.

Rodzaje długów są bardzo różnorodne i każdy z nich wymaga specjalnego podejścia. Przykładem może być kredyt hipoteczny, który może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla osób planujących kupno nieruchomości lub budowę domu. Z drugiej strony, jeśli nie będziemy w stanie spłacać rat przez kilka lat, dług ten może stać się ciężarem na naszych barkach.

Niektórzy ludzie starają się unikać wszelkiego rodzaju długów ze względu na negatywne konsekwencje takie jak np. narastające odsetki czy problemy finansowe. Jednakże istnieją również pozytywne aspekty posiadania zadłużenia -np.możliwość zakupu luksusowego samochodu albo realizacja większego przedsięwzięcia biznesowego.

Istnieją jednak alternatywy dla tych tradycyjnych sposobów pozyskania funduszy.

Warto przemyśleć opcje takie jak oszczędzanie oraz inwestowanie swoich pieniędzy aby uniknąć ryzyka zadłużenia.

Jakie są rodzaje długów?

Długi to długoletnie zobowiązania, które wynikają z pożyczek lub kredytów. Istnieje wiele rodzajów długów, ale najczęstsze z nich są: ratalne, hipoteczne oraz kredytowe.

Ratalne długi to zobowiązania do regularnego i częstego spłacania rat w celu uregulowania całkowitej kwoty pożyczki lub zakupionego produktu na raty.

Hipoteczne długi są udzielane przez banki na zakup nieruchomości. W tym przypadku hipoteka służy jako gwarancja spłaty pożyczki.

Kredytowe długi dotyczą kredytów gotówkowych czy też kart kredytowych. Tutaj klient otrzymuje określoną kwotę pieniędzy od banku lub instytucji finansowej i jest odpowiedzialny za zwrot tej sumy wraz z odsetkami.

Innym rodzajem długów są także pożyczki prywatne czy chwilówki, które mają bardziej restrykcyjne warunki spłaty i wysokie koszty prowizji oraz odsetek.

Ważna jest świadomość rodzaju zadłużeń przed ich podjęciem. Odpowiednia analiza naszych możliwości finansowych może pomóc nam uniknąć przyszłych problemów ze spłatą naszych zobowiązań.

Pros i cons długów

Długi to jedna z najczęstszych form finansowania dzisiaj. Ludzie biorą kredyty na samochody, domy, podróże i wiele innych rzeczy. Jednak chociaż długi mogą pomóc w realizacji marzeń lub potrzeb finansowych, mają swoje wady i zalety.

Korzyści płynące z posiadania długów obejmują zdolność do zakupu drogich przedmiotów bez konieczności przeprowadzania oszczędności przez wiele lat. Kredyt może być także sposobem na budowanie historii kredytowej, co jest niezbędne przy ubieganiu się o kolejne pożyczki lub karty kredytowe.

Jednym z głównych minusów posiadania długów jest to, że powodują one wzrost kosztów życia poprzez opłaty odsetkowe oraz inne dodatkowe opłaty i prowizje. Dłużnik musi również brać pod uwagę ryzyko utraty pracy lub zmniejszenia dochodu, które mogą wpływać negatywnie na możliwość spłacenia zadłużenia.

Inną wadą korzystania z długów jest fakt, że często wpadamy w pułapkę nadmiernej konsumpcji. Ciężko kontrolować wydatki gdy mamy łatwy dostęp do pieniędzy przez kartę kredytową czy debetową.

Z drugiej strony jednak można uniknąć wielu problemów wynikających ze sporych sum zadłużeń dzięki odpowiedzialnemu podejściu do finansów oraz zdrow

Jak można uniknąć długów?

Unikanie zadłużenia jest kluczowe dla zachowania stabilnej sytuacji finansowej. Jednym ze sposobów uniknięcia długów jest rozsądne zarządzanie swoimi wydatkami i zyskami. Przede wszystkim należy stworzyć budżet domowy, który pomoże w kontrolowaniu wydatków i określeniu stałych kosztów miesięcznych.

Należy również zapoznać się z ofertą bankową i porównać różne opcje kredytowe lub pożyczkowe przed podjęciem decyzji o ich skorzystaniu. Warto także przemyśleć każdą większą inwestycję, aby nie ponieść zbędnych kosztów na rzeczy, które są nam niepotrzebne.

Innym sposobem na uniknięcie zadłużenia jest oszczędzanie regularnie pewnej sumy pieniędzy każdego miesiąca oraz rezygnacja z wydatków impulsywnych. Należy także mieć świadomość własnych granic finansowych oraz konsekwentnie działać w obrębie stworzonego budżetu.

W przypadku braku możliwości spłaty bieżących zobowiązań warto szukać pomocy u doradców finansowych lub instytucji specjalizujących się w restrukturyzacji długów. Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie ryzyka zadłużenia powinno być priorytetem dla każdej osoby planującej swój rozwój finansowy.

Alternatywy dla długów

Alternatywy dla długów

Długi to nieunikniona część życia wielu ludzi, ale istnieją sposoby na ich uniknięcie lub minimalizację. Alternatywą dla zaciągania pożyczek i kredytów może być oszczędzanie pieniędzy oraz inwestowanie w różne formy lokat.

Oszczędności są kluczem do unikania długów. Jeśli pracujemy nad tym, aby wydawać mniej niż zarabiamy, będziemy mieli pewną kwotę zaoszczędzoną każdego miesiąca. Można też rozważyć inwestycję w akcje lub obligacje, które dają możliwość otrzymywania pasywnych dochodów.

Innym pomysłem jest poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania. Wiele organizacji oferuje programy wsparcia finansowego dla osób potrzebujących pomocy przy pokryciu rachunków lub opłacaniu czynszu. Warto szukać takich instytucji i korzystać z ich usług.

Jeśli już mamy zadłużenie i nie możemy go spłacić w terminie, warto rozmawiać z wierzycielem o ustaleniu nowego harmonogramu spłat albo próbować negocjować umowę restrukturyzacyjną.

Podsumowując – zawsze warto działać proaktywnie i szukać alternatyw dla długów przed podjęciem decyzji o ich zaciągnięciu. W ten sposób można uniknąć wielu problemów finansowych

Długi rodziców a długi dzieci

Długi rodziców a długi dzieci to kwestia, która dotyka wielu rodzin. Często zdarza się, że dorosłe dzieci są odpowiedzialne za spłatę nieuregulowanych rachunków i innych zobowiązań finansowych swoich rodziców po ich śmierci. To może być bardzo trudna sytuacja zarówno finansowo, jak i emocjonalnie.

Jednym ze sposobów uniknięcia tej sytuacji jest planowanie na przyszłość. Rodzice powinni dokładnie poznać swoją sytuację finansową i działać w celu zmniejszenia swoich długów lub ich całkowitej eliminacji jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Co więcej, ważne jest również aby rozmawiać z dziećmi o potencjalnych problemach finansowych i sporządzenie pełnomocnictwa umożliwiającego dostęp do konta bankowego czy ubezpieczenia.

W przypadku gdy już dochodzi do dziedziczenia długów przez dzieci, ważną rzeczą jest znalezienie najlepszej strategii spłaty zadłużeń. Może to obejmować negocjacje z wierzycielami lub uzyskanie pomocy od specjalisty ds. poradnictwa kredytowego.

Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia oraz analizy konkretnych okoliczności. W końcu najważniejsze jest, aby być świadomym swojej sytu

Jakie są objawy długów rodzicielskich?

Długi rodziców są często niedocenianym problemem, który może wpłynąć na życie ich dzieci. Jednym z objawów długów rodzicielskich jest stałe odczuwanie stresu i niepewności finansowej. Dziecko czuje się odpowiedzialne za spłatę długów swoich rodziców, co prowadzi do ciągłego napięcia i lęku.

Innym objawem jest trudność w osiągnięciu celów finansowych przez dziecko, takich jak kupno domu czy założenie własnej firmy. Dłużnicy mają często problemy z uzyskaniem kredytu lub pożyczki, a to może utrudnić życie ich dzieciom.

Długoterminowe skutki długów rodzicielskich mogą również obejmować problemy zdrowotne ze względu na ciągły stres i obawy o przyszłość. Mogą one prowadzić do depresji, nadwagi oraz innych chorób powodowanych przez chroniczny stres.

Oprócz tych fizycznych objawów istnieją również emocjonalne konsekwencje dla dziecka. Często dochodzi do zerwania więzi między rodzeństwami z powodu rywalizacji o uwagę i pomoc finansową od rodziców.

W sumie można powiedzieć, że długi rodziców mają znaczny wpływ na całe życie dziecka – zarówno pod względem fizycznym jak i emocjonalnym. Dlatego ważne jest, aby rodzice byli w st

Jak przekazywać długi dzieciom?

Przekazywanie długów dzieciom jest bardzo drażliwym i trudnym tematem. Wiele osób obawia się, że przekazując swoje długi dziecku, pozbawi je szansy na własny rozwój finansowy. Jednakże, istnieją sposoby na to, aby pomóc dziecku w spłacie długów rodziców bez uszczerbku dla ich przyszłości.

Pierwszym krokiem do przekazywania długów dzieciom powinno być uzyskanie kompletnego obrazu sytuacji finansowej rodziny. Dzięki temu można zidentyfikować źródła problemów oraz określić realistyczne cele i strategię spłaty zadłużenia.

Kolejnym ważnym krokiem jest edukacja dziecka w zakresie zarządzania pieniędzmi oraz oszczędzania. Dziecko powinno poznać wartość pracy oraz zdobytego przez nią dochodu. Rodzice powinni także przygotować dziecko do życia samodzielnego poprzez udzielanie mu odpowiednich narzędzi i informacji potrzebnych do podejmowania właściwych decyzji finansowych.

Jeśli chodzi o sam proces spłaty długów, należy stosować się do ustalonej wcześniej strategii oraz planu budżetowego. Dziecko może pomóc w tym momencie poprzez oswojenie się z rachunkami domowymi czy też podejmowanie dodatkowych prac zarobkowych.

Ważne jest, aby rozmawiać z dzieckiem na temat dług

Konsekwencje długów rodzicielskich

Konsekwencje długów rodzicielskich to bardzo poważna sprawa, która może mieć negatywne skutki zarówno dla dzieci, jak i dla ich przyszłych pokoleń. Dzieci mogą odziedziczyć po swoich rodzicach duże zadłużenie w postaci kredytów hipotecznych, samochodowych lub kart kredytowych.

Takie długi mogą spowodować problemy z uzyskaniem własnego mieszkania lub samochodu przez potomstwo. Mogą również wpłynąć na zdolność dzieci do zaciągania własnych kredytów lub otrzymywania korzystniejszych warunków kredytowych na przestrzeni lat.

Długowieczność długów rodzicielskich jest kolejnym problemem, ponieważ jeśli nie zostaną one uregulowane przed śmiercią rodzica, to ciężar finansowy przechodzi na dziecko. To niesprawiedliwe obciążenie może prowadzić do trudności finansowych i stresu emocjonalnego u dzieci.

W przypadku braku możliwości regulowania długów rzeczywiście rozważyć można wybór alternatywnych opcji takich jak np. restrukturyzacja zadłużenia czy upadłość konsumencka. Warto jednak pamiętać, że te rozwiązania mają swoje konsekwencje finansowe oraz społeczne i nie są łatwe ani szybkie w realizacji.

Dlatego najlepszą opcją jest unikanie nadmiernego zadłużenia i jego konsekwencji. Wczes

Jak sobie radzić z długami rodzicielskimi?

Zarządzanie długami rodzicielskimi może być trudne, ale nie jest niemożliwe. Najważniejsze to nie ignorować problemu i działać proaktywnie. Przede wszystkim, należy ustanowić realistyczny plan spłaty długu oraz szukać pomocy finansowej z zewnątrz w postaci konsolidacji lub refinansowania zadłużenia.

Ważne jest również wypracowanie odpowiedniej komunikacji z dzieckiem, aby uniknąć dodatkowych obciążeń finansowych dla nich w przyszłości. Konsekwentnie realizując strategię spłaty zadłużenia i uczyć dzieci wartości dotyczących zarządzania pieniędzmi można znacznie ograniczyć ryzyko przekazania długów na kolejne pokolenia.

Pamiętajmy jednak, że każda sytuacja jest inna i czasem konieczna będzie pomoc profesjonalisty. W takim przypadku warto skorzystać z usług doradcy finansowego lub prawnika specjalizującego się w dziedzinie prawnej ochrony konsumenta.

Podsumowując, przejęcie kontroli nad zadłużeniem rodziców wymaga poświęcenia czasu i wysiłku, ale jeśli podejdziemy do tego tematu poważnie i będziemy działać systematycznie – będziemy mogli uwolnić się od ciężaru długów raz na zawsze.

Kategorie
Aktualności

Dlaczego warto skorzystać z skupu mieszkań?

Dlaczego warto skorzystać z skupu mieszkań?

Jeśli prowadzisz własny biznes lub potrzebujesz szybkiego rozwiązania dotyczącego sprzedaży swojego mieszkania, skorzystanie z usług skupu mieszkań może okazać się dobrym wyborem. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jak działają skupy mieszkań i dlaczego warto korzystać z ich usług.

Co to jest skup mieszkań?

Skup mieszkań to firma, która oferuje swoim klientom możliwość szybkiej i bezgotówkowej sprzedaży nieruchomości. Dzięki temu rozwiązaniu można szybko pozbyć się nieruchomości, która jest zbędna lub przeszkadza w codziennym życiu. Skup mieszkań działa na terenie całej Polski i oferuje swoim klientom atrakcyjne ceny za ich mieszkania.

Jakie są zalety skupu mieszkań?

Jakie są zalety skupu mieszkań?

Skup mieszkań oferuje wiele korzyści, które mogą pomóc Ci sprzedać swoje mieszkanie szybko i bez stresu. Oto kilka głównych zalet:

– Szybki proces sprzedaży: skupy mieszkań działają szybko i efektywnie, co oznacza, że ​​możesz sprzedać swoje mieszkanie w ciągu kilku dni lub tygodni.
– Brak potrzeby remontu: nie musisz inwestować czasu i pieniędzy w remont mieszkania przed jego sprzedażą, ponieważ skupy kupują je „stanie obecnym”.
– Niskie ryzyko transakcji: ze względu na to, że transakcja odbywa się be

Jakie są wady skupu mieszkań?

Istnieje wiele mitów na temat skupu mieszkań. Najczęściej słyszy się, że jest to nieopłacalna metoda sprzedaży, a także że można stracić pieniądze. Jednak prawda jest taka, że skup mieszkań ma wiele zalet i jest bardzo opłacalny. Oto kilka korzyści:

– Szybkość transakcji: skup mieszkań działa bardzo szybko i efektywnie. Zwykle trwa to od 2 do 3 tygodni, a czasem nawet krócej. Jest to o wiele szybsze niż sprzedaż tradycyjną, gdzie może upłynąć nawet kilka miesięcy.

– Brak dodatkowych kosztów: przy skupie mieszkań nie musisz ponosić

Kto może skorzystać ze skupu mieszkań?

Warto skorzystać ze skupu mieszkań, gdyż można wtedy szybko i sprawnie pozbyć się nieruchomości. Można to zrobić bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań ze strony osoby sprzedającej. Firmy te często kupują mieszkania w stanie surowym lub pod klucz. Dzięki temu osoba sprzedająca może szybko uzyskać gotówkę potrzebną na inne cele.

Gdzie szukać skupu mieszkań?

Skup mieszkań to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą szybko i bezproblemowo sprzedać swoje mieszkanie. Jest to również dobra opcja dla tych, którzy nie chcą przechodzić przez proces sprzedaży tradycyjnym sposobem.

Jeśli chcesz skorzystać ze skupu mieszkań, musisz znaleźć renomowanego i godnego zaufania operatora. Możesz to zrobić poprzez wyszukiwarkę internetową lub pytanie znajomych i rodziny.

Kategorie
Aktualności

Sprzedaż mieszkania czy wynajem mieszkania – co się bardziej opłaca?

Te tendencje demograficzne sugerują, że jeszcze znaczniejsza miara Polaków będzie dziedziczyć mieszkania po częstych rocznikach seniorów z powojennego wyżu demograficznego. Taki zwyczaj stanowi obecnie zresztą jeszcze wyraźnie widoczny. Nie zastanawia to fakt, iż dużo pań myśli się, lub sprzedaż mieszkania niestosowanego na lokalne konieczności będzie uczciwszym rozwiązaniem niż jego wynajem. Przeciwko opcji związanej ze sprzedażą mogą świadczyć ewentualne kłopoty dotyczące sfinalizowania transakcji. Wiele kobiet po prostu nie jest czasu, żeby polecać się sprzedażą „M” trwającą niejednokrotnie kilka miesięcy. Warto jednakże mieć, że najem oraz istnieje długotrwały – a obecne w dobrze dalszej perspektywie. Co ważne, niedawno na placu pojawiła się nowa odpowiedź dla osób, które dbają, jak już sprzedać mieszkanie. Ta cechowana przez nas opcja ułatwia podjęcie decyzji właścicielom nieruchomości, którzy wahają się pomiędzy najmem i zbyciem niezasiedlonego „M”.

Warto przeczytać Czy jest możliwość sprzedaży mieszkania bez jego pokazywania lub oglądania?

Najem wówczas nie tylko zyski, a jednocześnie dobre kłopoty
Osoby używające najem jako poradę na kłopoty z potencjalną sprzedażą mieszkania, na pewno powinny myśleć o mało rzeczach. Ważna spośród nich porusza możliwej opcji dla wpływów z wynajmu. Warto skorzystać pod uwagę rozwiązania, które niekoniecznie są powiązane z sektorem nieruchomości. Przykład stanowią lokaty na bazaru pieniężnym w fundusze lub dużo niezawodne obligacje, jaka ważna kupić za kapitały ze sprzedaży mieszkania. Warto dbać, iż w porównaniu z inwestowaniem na targu kapitałowym najem ponadto nie jest odebrany takiego niebezpieczeństwa. Boleśnie przekonały się o tym np. osoby, które w przebiegu pandemii koronawirusa straciły najemcę na długie miesiące czy nie mogły eksmitować zadłużonej postaci ze motywu na oficjalny zakaz.

Również przed pandemią COVID-19 przepisy sprzyjające lokatorom istniały problem. Przykład mają regulacje z regulacji o ochronie praw lokatorów, które proponują, że słowo umowy najmu na klimat pewien jest średnie dopiero po powstaniu co chwila trzymiesięcznych zaległości czynszowych i pasowaniu dodatkowego terminu miesięcznego na wypłatę kredytu. Jeżeli lokator niszczy a mieszkanie, wtedy powinien mu przekazać pisemne upomnienie. Wówczas w razie braku poprawy jakości właściciel „M” może rozwiązać umowę najmu (z miesięcznym terminem).

W pracy dodatkowym problemem bywa i czas, który powinien poświęcić na najem mieszkania. Osoby, które szybko raz wynajmowały „M” dobrze wiedzą, że miejscami na wynajem wcale nie jest bezobsługowe. Właściciel takiego pokoju musi bowiem sprawdzać jego wygląd w konstrukcjach spotkań uzgodnionych z domownikiem, usuwać ewentualne awarie, wnosić składki na kwestię wspólnoty domowej lub spółdzielni, a oraz organizować drugie historie z zarządcą budynku. Nie wolno te zapominać o obowiązku płacenia podatku dochodowego, który tworzy pewne formalności chociażby w razie wyboru ryczałtu ewidencjonowanego.

Najem mieszkania będzie ponad daleko surowy jeśli odnajduje się ono wysoce z miejsca stałego pobytu i produkcji. Ciężko się dziwić, iż sporo osób wynajmujących mieszkaniach po krewnym oddalone np. o 100 km – 200 km myśli się, jak prędko sprzedać mieszkanie oraz pozbyć się kłopotu.

Alternatywa dla najmu, czy jak sprzedać mieszkanie


Nie silna również zapominać, że mieszkanie odziedziczone na dowód po starym członku grupy często wymaga takiego wkładu pieniężnego. Ze motywu na żyjący udział nowszych domów pod wynajem na bazaru, najemcy szli się bardziej wybredni. Osoba potrzebująca pobierać średni rynkowy czynsz w danej przestrzeni nie może stanowić na aktualne, że miejscem z wyglądem przypominającym lata 70. lub 80. będzie napawało się sporym zainteresowaniem. Tymczasem kompleksowy remont takiego mieszkania chociażby w zupełnie budżetowym typie może kosztować 1000 zł/mkw. – 1500 zł/mkw. W losie domu mającego powierzchnię 50 mkw., świadczymy o ilości rzędu 50 000 zł – 75 000 zł.

Osoby zastanawiające się, jak wydać mieszkanie w ramach możliwości dla wynajmu powinny znać, że remont przed transakcją nie jest chciany. Na placu pojawia się bowiem coraz szybsza większość inwestorów, którzy wolą zebrać na aukcji mieszkania po jego naprawieniu. Negatywnym aspektem zgodzie z takimi inwestorami (flipperami) jest wówczas, że trudno z nich załatwić optymalną cenę.

Jak mocno sprzedać mieszkanie: skup nieruchomości to różnica


Właściciele chcący pozbyć się mieszkania, którego nie chcą wynajmować, od ostatnia miesiąca do zestawu różną opcję. Zabiega o skup mieszkań będący dobrą suma na zagadnienie jak prędko sprzedać mieszkanie bez przyszłości jego remontu. Taki skup często proponowany jest przez marki przeprowadzające również skup domów natomiast indywidualnych gatunków nieruchomości (przede wszelkim dział). Oferta zakupu mieszkań znajduje popularność, ponieważ akceptuje ona dobrze pozbyć się lokum nawet w zbioru 1 – 2 tygodni. Wstępną wycenę lokalu można pobrać dodatkowo tegoż samego dnia po wysłaniu podstawowych radzie na jego punkt. Jeśli sprzedawca jest żywy na umowę, wtedy chociażby w łańcucha kilku dni może wejść do jej zrealizowania. Co ważne, skup podawany przez KupujemyM.pl dotyczy pokoi z wszelkiej Polski, i nie tylko miejsc osiągających się na kraju najpopularniejszych miast.

Kategorie
Aktualności

Czy jest możliwość sprzedaży mieszkania bez jego pokazywania lub oglądania?

Sprzedaż mieszkania bez oglądania

Obecne czasy są dość trudne ze względu na pandemię koronawirusa, który znacząco wpłynął na rynek nieruchomości w Polsce. Wpływ na to mają ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

Zazwyczaj chcą kupić mieszkanie chcemy je wcześniej obejrzeć. Jednak na dzień dzisiejszy sprzedający swoje mieszkanie mają ograniczone możliwości udostępniania swojego lokum ze względu na potencjalne zakażeniem koronawirusem. Innym zaś problemem przy sprzedaży mieszkania jest zebranie całej dokumentacji potrzebnej do sprzedaży nieruchomości, gdy już potencjalny kupujący zdecyduje się na sprzedaż. 

Niestety wiele urzędów, banki i sądy pracują w ograniczonym zakresie i w takim też zakresie udostępniają dokumenty na podstawie złożonych wniosków. Niektóre urzędy wydają dokumenty i zaświadczenia w trybie korespondencyjnym, co również nie ułatwia sprawy, umożliwiającej sprzedaż. Co więcej, aby uzyskać z sądów odpisy dokumentów, postanowień czy ich prawomocności również jest problematyczne, sądy bowiem również działają w ograniczonym zakresie. Sytuacja spowodowana szybki skup nieruchomości epidemią koronawirusa doprowadziła do spowolnienia rynku nieruchomości, właśnie poprzez wskazane wyżej problemy, utrudniające zawarcie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości.

Jak przygotować się do sprzedaży mieszkania bez oglądania?

Kiedy właściciel skup nieruchomości lub potencjalny kupujący  wolą nie umawiać się na bezpośrednie spotkanie, najlepiej zaproponować im wideoprezentację.

Taka wideoprezentacja może być prowadzona przez sprzedającego z danej nieruchomości  lub też mogą uczestniczyć w niej dwie strony – właściciel i potencjalny klient. Dzięki wirtualnym spacerom po nieruchomości przeprowadzanych wraz z klientem (na zasadzie współdzielenie transmisji) mogą demonstrować mieszkanie bez ruszania się sprzed własnego komputera. Warto do tego zadania wybrać sprawdzone aplikacje, które w znacznym stopniu przysłużą się przy prezentowaniu mieszkania. Przykładowe aplikacje to: Skype, Messenger, Google Hangouts lub inne. Dzięki temu, możemy sprawdzić również stan techniczny mieszkania. 

Sprzedaż mieszkania – uproszczone formalności

Chcąc sprzedać swoją nieruchomość nie narażając siebie ani kupującego na zakażenie koronawirusem, warto zminimalizować ryzyko związane z oględzinami i dokumentami. Chcąc sprzedać mieszkanie w uproszczony sposób dobrze byłoby znaleźć kontrahenta, który wiele czynności związanych z transakcją załatwić na odległość np. poprzez drogę e-mail, telefoniczną lub online. skup udziałów nieruchomości Jedynie umowa sprzedaży mieszkania czy nieruchomości będzie wiązała się z wizytą u notariusza. Jest to konieczne do prawidłowej i skutecznej sprzedaży nieruchomości. Czynności notarialnej pominąć się nie da, bowiem taka sprzedaż byłaby nieskuteczna a umowa sprzedaży nieważna, ale pozostałe czynności można w znacznym stopniu pominąć, ograniczyć lub ułatwić.